ICT volwassen? Nu de business nog!

Hoe kan functioneel beheer de afstand tussen business en ICT overbruggen?

Sinds ik werk, nu ruim 22 jaar, heb ik ICT-organisaties mooie dingen zien doen. ICT-professionals zijn steeds beter opgeleid en werken steeds professioneler. Beheerprocessen zijn ingericht en worden continu verbeterd. En bovenal: ICT bepaalt niet langer wat de business nodig heeft. Toch?

Maar nog steeds hoor ik mensen in organisaties klagen dat ICT bepaalt wat de business nodig heeft. Tegenwoordig zowel aan de business kant als aan de ICT kant (klacht: de business stelt geen vragen!). Hoe kan dat? ICT, de aanbodkant, is toch volwassen geworden? We kennen toch functioneel beheer als vertegenwoordiger van de business? Het spel van vraag en aanbod, van klant en leverancier, wordt gespeeld? Toch?

Helaas zie ik nog in veel organisaties dat functioneel beheer, met de verantwoordelijkheid voor de vraagarticulatie namens de business, georganiseerd is binnen en door de ICT-organisatie. En dat de business nog steeds wacht op hetgeen ICT (met functioneel beheer als verlengstuk van ICT) aanbiedt. En dat de business klaagt dat hetgeen wordt aangeboden niet aansluit op de behoeften van de business. En functioneel beheer krijgt de schuld. Van zowel business als ICT. Want functioneel beheer vertegenwoordigt toch de business? In plaats van brug tussen business en ICT is functioneel beheer vaak nog een eiland in de leegte tussen business en ICT. Soms een schiereiland, met een vaste verbinding met de ICT-organisatie.

Met het volwassen worden van ICT organisaties, is het tijd dat de business volgt. Daarvoor zijn m.i. twee dingen nodig:

  1. De business gaat zich verantwoordelijk voelen voor de vraagkant van de ICT.
  2. De business gaat zich verantwoordelijk voelen voor functioneel beheer.

Zolang functioneel beheer de verantwoordelijkheid is van de ICT organisatie, zal functioneel beheer zich vooral bezighouden met aanbodarticulatie. Alleen wanneer de business zich verantwoordelijk voelt voor het functioneel beheer, zal functioneel beheer namens de business de verantwoordelijkheid voor de vraagarticulatie op zich kunnen nemen. Alleen dan kan functioneel beheer de brug zijn tussen business en ICT. Een brug heeft immers twee oevers nodig!

Hulp nodig?

Vanuit kennis van en ervaring met verschillende (functioneel) beheer methodieken, zoals BiSL (Next), FSM, ASL, ITIL, kan ik uw ICT-diensten beter aan laten sluiten op de behoeften van de business. Door een brug te slaan tussen de business en uw ICT-organisatie. Door functioneel beheer in te richten, aan te sturen of te verbeteren. Door uw functioneel beheerteam(s) beter te laten samen werken en betere resultaten te laten behalen.

Interessant? Bel mij: 06-21288028. Mailen mag ook: info@henrymoes.nl

Geef een reactie